Relaxzorg Twente

Enschede & Rijsen

Missie & Visie

Missie

Het leveren van goede zorg is geen kant en klaar pakket. Thuiszorg is bij uitstek mensenwerk. De zorg vormt zich steeds naar de persoonlijke wensen en behoeften van de cliënt. Daar staat RelaxZorg Twente voor.

Visie

RelaxZorg Twente is een organisatie die bewust werkt met kleine teams die dicht bij de cliënten staat. Wij verwachten van onze medewerkers dat zij zich verdiepen in de leefwereld van de cliënt en dat elke cliënt de tijd en aandacht krijgt die hij/ zij verdient. Werken vanuit de overtuiging dat aandacht voor zorg en mens een waardevolle bijdrage levert aan het welzijn en welbevinden van onze cliënten.

Onze kernwaarden vertegenwoordigen respect voor het menselijk leven in de breedste zin van het woord en werken vanuit het hart. Bij ons staat het persoonlijk contact voorop. Ieder mens verdiend het om gehoord en gezien te worden.

Zo bereiken we dat

RelaxZorg Twente streeft ernaar dat mensen zo lang mogelijk de regie houden over hun eigen leven. We doen dit door in ons werk de cliënt te stimuleren in de zelfredzaamheid, werken naar herstel of het behoud van gezondheid en welzijn.

Met wie?

Samen met de cliënt en, als de cliënt dat wil, met de naastbetrokkene(n) stellen we een zorgplan op om (herstel)doelen te halen. Relaxzorg werkt samen met partijen die dicht bij de mensen staan, zoals familie of vrienden, mantelzorgers, huisartsen of welzijnsorganisaties. Met elkaar vormen we een netwerk rondom mensen met een zorgvraag. Doel is het optimaliseren van de zorgverlening. De cliënt en zijn netwerk vormen daarbij het middelpunt. Zo kan er op elk moment en in elke levensfase passende hulp worden geboden.

Onze medewerkers

Onze medewerkers zijn echte professionals, bevlogen, goed gekwalificeerd en ervaren. Zij zijn optimaal betrokken en inhoudelijk deskundig. Continuïteit van zorg, inzet en flexibiliteit staan voorop. Door scholing en bijscholing kunnen onze medewerkers zorg van de hoogst haalbare kwaliteit leveren.