Relaxzorg Twente

Enschede & Rijsen

Mantelzorg

Bij RelaxZorg Twente wordt de zorg van naaste als vanzelfsprekend gezien. Mantelzorgers hebben vaak een zware taak, voor ons is het daarom erg belangrijk dat we goed samenwerken en de juiste ondersteuning bieden voor de mantelzorgers. Wij willen graag de zorg samen met u verlenen middels een transparante werkwijze en regelmatig overleg proberen wij overbelasting te voorkomen. Wordt de zorg te zwaar voor u, dan kunnen wij binnen 24 uur de zorg opschalen. Onze wijkverpleegkundige kan de indicatie aanpassen.

Wij bieden mantelzorgers het volgende:

  • Bij RelaxZorg Twente hebben mantelzorgers een eigen contactpersoon waar ze regelmatig contact mee hebben.
  • Er word gebruikt gemaakt van de deskundigheid en kennis die u heeft van uw naaste.
  • In overleg kunt u een bijdrage leveren in de zorg aan uw naaste.
  • U word geïnformeerd over onze organisatie.
  • U word geïnformeerd over de betekenis en gevolgen van ziektes of aandoeningen.
  • Wij laten uw weten wat we met uw adviezen en uw opmerkingen doen.