Relaxzorg Twente

Enschede & Rijsen

Eigen bijdrage ZVW

De vergoeding voor thuiszorg is naast uw indicatie afhankelijk van uw basisverkering en aanvullende verzekering.

Thuiszorg valt onder de zorgverzekeringswet (ZVW), dit noemt men ook wijkverpleging. Hiervoor hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. Onder verzorging en verpleging verstaan we de zorg die word verleend door verpleegkundigen en verzorgenden (IG) in de wijkverpleging. Om hiervoor in aanmerking te komen gaat de wijkverpleging een indicatie stellen. Als de indicatie gesteld is door de wijkverpleging zal naderhand een zorgplan worden opgesteld. In het zorgplan word vastgesteld hoe vaak en welke zorg u krijgt.

Zorg thuis kunt u ook ontvangen met een persoonsgebonden budget (PGB), indien u hiervoor kiest moet u wel eerst aan een aantal voorwaarden voldoen. Welke voorwaarden dat zijn kunt u opvragen bij uw zorgverzekeraar. Indien u aan de voorwaarden voldoet kunt u formulieren opgestuurd krijgen van uw zorgverzekeraar. Onze wijkverpleegkundige is bevoegd om de indicatie te stellen voor PGB.