Relaxzorg Twente

Enschede & Rijsen

Eigen bijdrage WMO-WLZ

Indien u een Wet langdurige zorg (Wlz) indicatie heeft dan kan er uit deze indicatie ook zorg thuis geleverd worden. Dit heet een modulair pakket thuis (MPT). U moet dan wel een eigen bijdrage betalen. Deze bijdrage is inkomensafhankelijk. Bekijk daarvoor de website van het CAK (Centraal Administratie Kantoor) Klik hier voor de rekenhulp van het CAK, hier berekent u zelf de eigen bijdrage.
U kunt ook particuliere thuiszorg van ons ontvangen zonder indicatie, of meer thuiszorg ontvangen dan de indicatie aangeeft. U neemt dan de kosten voor eigen rekening. Onze casemanager kan op basis van de benodigde zorg een kostenplaatje voor u opstellen.