Relaxzorg Twente

Enschede & Rijsen

Disclaimer

De op deze site verstrekte informatie is met zorg samengesteld.Toch kan RelaxZorg Twente niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.Voor onjuistheden of onvolledigheden op deze site aanvaardt RelaxZorg Twente geen enkele aansprakelijkheid.

Op deze site staan links naar externe websites. RelaxZorg Twente is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.

Op de inhoud van de webpagina’s van RelaxZorg Twente en op het RelaxZorg Twente-logo rusten auteursrechten. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van RelaxZorg Twente.

Mocht u op deze site informatie aantreffen waarvan u denkt dat deze onjuist of onvolledig is, stuur dan een e-mail naar info@relaxzorgtwente.nl of vul het contactformulier in.