Welkom bij
RelaxZorg Twente

Wij verlenen als thuiszorginstelling de volgende diensten:
Persoonlijke verzorging
Begeleiding individueel
Dagbesteding

ZVW-Zorg

Persoonlijk verzorging
Financiering
Eigen bijdrage
ZVW

WMO-WLZ-Zorg

Begeleiding individueel
Eigen bijdage WMO/WLZ

INFO

Privacy regelement
Cookiebeleid
klachtenregelement
Disclaimer